Obliczenia mostków cieplnych 3D - tym razem dla elewacji zewnętrznej budynku

Obliczenia mostków cieplnych 3D - tym razem dla elewacji zewnętrznej budynku

Wykonaliśmy kolejne obliczenia mostków cieplnych 3D dla elementów konstrukcyjnych zewnętrznej elewacji budynku. Szukaliśmy rozwiązania pozwalającego na minimalizację wpływu na przewodność cieplną przegrody przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.

Sprawdzaliśmy m.in. różne rozwiązania konstrukcyjne, grubości izolacji czy też rodzaj zastosowanych materiałów i ich wpływ na punktowy mostek cieplny, rozkład temperatur itd.

Odpowiednie zaprojektowanie przegród dzięki wykorzystaniu modelowania mostków cieplnych, pozwalają na uniknięcie zbyt niskich temperatur po stronie wewnętrznej przegrody. Zabezpiecza to przed wkropleniem wody na przegrodzie a tym samym rozwój pleśni.