Pomiary

Pomiary i regulacja wentylacji mechanicznej

Wykonujemy pomiary wydajności wentylacji / pomiary skuteczności wentylacji, przeglądy okresowe wentylacji oraz regulacje instalacji wentylacji w budynkach.

Informacje ogólne

Wykonujemy pomiary, przeglądy oraz regulację instalacji wentylacji mechanicznej we wszystkich rodzajach budynków i pomieszczeń – niezależnie od typu systemu wentylacyjnego czy jego wielkości.
 • Typy budynków: mieszkalne wielorodzinne, biurowe, usługowe, użyteczności publicznej itd.
 • Systemy wentylacyjne: systemy nawiewne, wywiewne, nawiewno-wywiewne
 • Pomieszczenia: wykonujemy pomiary w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, technicznych, garażach, pomieszczeniach specjalnego przeznaczenia itd.
Cele wykonywania pomiarów i przeglądów wentylacji:
 • Sprawdzenie stanu technicznego instalacji wentylacji mechanicznej
 • Zweryfikowanie czy wentylacja mechanicznej działa prawidłowo, czy ilości powietrza lub inne jego parametry są poprawne i zgodne z projektem
 • Przeglądy okresowe wentylacji mechanicznej w budynkach
 • Pomiary okresowe wentylacji mechanicznej w budynkach – ze względu na wymagania przepisów które obligują nas do wykonania takiego pomiaru/przeglądu
 • Odbiory instalacji wentylacji mechanicznej budynku lub jego części jak np. lokal usługowy
 • Odbiory instalacji wentylacji mechanicznej dla Sanepidu
Cele wykonywania regulacji instalacji wentylacji:
 • Wykonujemy regulację instalacji wentylacji jeżeli rzeczywista ilość powietrza jest niezgodna z wartościami zaprojektowanymi. Taką regulację wykonujemy na elementach regulacyjnych takich jak przepustnice, regulatory przepływu lub wentylatory i centrale wentylacyjne
 • Poprawienie komfortu w pomieszczeniach poprzez zmianę doprowadzanej ilości powietrza

Co możemy sprawdzić podczas pomiarów

Weryfikujemy ogólny stan systemu wentylacji. Sprawdzamy takie rzeczy jak:
 • Stan techniczny urządzeń że szczególnym uwzględnieniem wentylatorów i central wentylacyjnych – sprawdzamy czy urządzenia pracuje, poprawność zamontowania/posadowienia urządzenia, prawidłowość podłączenia urządzenia do instalacji, poziom hałasu wytwarzanego przez urządzenia, czy urządzenie nie jest uszkodzone
 • Prawidłowość montażu elementów nawiewnych/wywiewnych
 • Kierunek przepływu powietrza w instalacji wentylacji – sprawdzamy czy instalacja została prawidłowo podpięta i czy przepływ powietrza następuje w odpowiednim kierunku
 • Weryfikujemy ewentualną ingerencję mieszkańców/najemców w instalację wentylacji – w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych często zdarza się iż mieszkańcy na własną rękę ingerują w instalację co niestety często prowadzi do jej rozregulowania i nieprawidłowej pracy. Sprawdzamy czy takie przeróbki występują, a jeśli tak to czy zostały wykonane prawidłowo i czy nie wpływają na funkcjonowanie instalacji wentylacji u innych mieszkańców lub w całym budynku
Pomiar parametrów powietrza dla punktów nawiewnych/wywiewnych, kanałów wentylacyjnych i całych instalacji:
 • Prędkość powietrza
 • Strumień objętości przepływu powietrza
 • Temperatura powietrza
 • Wilgotność powietrza

Przyrządy pomiarowe

Posiadamy szeroki wachlarz urządzeń pomiarowych, dzięki czemu podołamy każdemu zadaniu.
 • Anemometr wiatraczkowy, model: testo 417 – umożliwia pomiar prędkości przepływu powietrza, przepływu objętościowego i temperatury. Podstawowe urządzenie do pomiaru strumienia i prędkości powietrza. Wraz z dołączonymi rękawami pomiarowymi umożliwia pewny i bezproblemowy pomiar przepływu powietrza na kratkach, anemostatach i zaworach wentylacyjnych.
 • Termoanemometr, model: testo 405 i – umożliwia pomiar prędkości przepływu powietrza, przepływu objętościowego i temperatury. Często stosowany do pomiarów punktowych, w trudno dostępnych miejscach lub w kanałach wentylacyjnych.
 • Termohigrometr, model: testo 605i – umożliwia pomiar wilgotności i temperatury powietrza. Może być stosowany zarówno do pomieszczeń jak i kanałów wentylacyjnych.
 • Miernik stężenia CO2, model: testo 535 – umożliwia pomiar stężenia dwutlenku węgla CO2 w otoczeniu.
 • Manometr różnicowy, model: testo 510 – umożliwia pomiar różnicy ciśnień w systemach wentylacyjnych oraz przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych przy pomocy rurki Pitota

Kadra

Pomiary wykonuje doświadczony, przeszkolony personel posiadający stosowne uprawnienia.

Pomiary instalacji wentylacji wykonuje nasza wykwalifikowana kadra posiadające stosowne doświadczenie, wiedzę, oraz uprawnienia. Dzięki temu masz pewność jakości wykonanej pracy. Osoby wykonujące pomiary posiadają:

 • Wieloletnie doświadczenie w pomiarach, montażu, zarządzaniem robotami oraz projektowaniu instalacji wentylacji
 • Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Dokumentacja pomiarowa

Po wykonaniu pomiarów sporządzamy ich dokumentację, która zwykle ma formę krótkiego opracowania w postaci protokołu. Przygotowywana dokumentacja zawiera:
 • Krótki opis systemu, bądź budynku
 • Cel przeprowadzonych pomiarów i rodzaj mierzonych parametrów
 • Tabelaryczne zestawienie zmierzonych wartości
 • Weryfikację zmierzonych parametrów z projektem lub z obowiązującymi normami/przepisami. Sprawdzamy zgodnie z projektem lub obowiązującymi normami/przepisami, czy zmierzone przez nas wartości są prawidłowe.
 • Opisem stanu technicznego instalacji wentylacji i wykrytych nieprawidłowościach
 • Podsumowaniem zawierającym informację o wynikach pomiarów, stwierdzonych nieprawidłowościach i zaleceniami określającymi sposób usunięcia tych nieprawidłowości

Czy szukasz firmy która kompleksowo/profesjonalnie wykona pomiary wentylacji i sprawdzi jej stan techniczny w Twoim budynku? Zadzwoń do nas!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI