Usługi

Usługi

Nasza fachowa wiedza oraz wielkość naszego zespołu pozwalają nam na realizację każdego projektu instalacji wentylacji mechanicznej, ogrzewania, chłodzenia oraz instalacji sanitarnych w budynku, niezależnie od wybranych rozwiązań technicznych.

Projektowanie instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w 2D oraz BIM

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w zakresie każdego rodzaju instalacji, możemy zaprojektować dowolne systemy wentylacji mechanicznej, ogrzewania, chłodzenia, instalacji sanitarnych oraz systemy ochrony przeciwpożarowej, których Państwo potrzebują. Teraz również w środowisku BIM (Autodesk Revit)!

Podstawowe systemy:
 • Instalacja ogrzewania
 • Instalacje klimatyzacji, chłodzenia oraz instalacje chłodnicze
 • Wentylacja mechaniczna
 • Instalacje wodno-kanalizacyjne, ciepłej wody użytkowej, instalacje odwadniające
 • Instalacje gazowe
 • Technologie źródeł ciepła i chłodu
  • Kotłownie
  • Wymiennikownie ciepła
  • Wymiennikownie chłodu
Systemy ochrony przeciwpożarowej
 • Instalacje tryskaczowe
 • Instalacje hydrantowe
 • Systemy wentylacji pożarowej
  • Systemy oddymiania
  • Systemy nadciśnieniowe (systemy różnicowania ciśnienia)
Sieci, przyłącza i instalacje zewnętrzne
 • Sieci i przyłącza wody
 • Sieci i przyłącza kanalizacji
 • Sieci i przyłącza gazu
 • Sieci i przyłącza ciepłownicze
 • Systemy odwodnienia terenów zewnętrznych
Certyfikaty
 • charakterystyki i certyfikaty energetyczne
Pozostałe
 • Kosztorysy i przedmiary
 • Zestawienia materiałów

Projektujemy w BIM

Projektujemy instalacje wentylacji mechanicznej, ogrzewania, chłodzenia oraz instalacje sanitarne w programie Revit (BIM).

 • Projektowanie wszystkich instalacji wentylacji mechanicznej, ogrzewania, chłodzenia oraz instalacji sanitarnych w AUTODESK REVIT. Pracujemy w REVIT na wszystkich etapach dokumentacji projektowej: koncepcji, pozwolenia, przetargu i dokumentacji wykonawczej. Jest to pełna współpraca przy projektowaniu instalacji sanitarnych od podstaw w środowisku REVIT.
 • Konwersja i przerysowanie projektów instalacji sanitarnych ze środowiska standardowego 2D na BIM (Revit).

Symulacje energetyczne budynków CFD

Wykonujemy wszelkiego rodzaju symulacje CFD.

Wykonując model budynku, możemy zweryfikować wszystkie parametry, które użytkownik będzie mógł sprawdzić w przyszłości tylko w praktyce w istniejącym budynku. Dzięki naszym analizom inwestorzy mogą sprawdzić praktycznie, jak będzie to wyglądało w prawdziwym budynku, a tym samym uniknąć wielu kosztownych błędów, a także wprowadzić takie zmiany na etapie projektowania, które przyniosą duże oszczędności. Nasze symulacje są zawsze opłacalne i zawsze pokazują, gdzie i ile można zaoszczędzić poprawiając komfort użytkowania. Wykonujemy następujące symulacje:

 • Analizy energetyczne pod kątem certyfikacji BREEAM i DGNB
 • Symulacje energetyczne budynków – zyski i straty ciepła, masa termiczna budynku, oprzegrzewanie, konwekcja i promieniowanie, Life Cycle Cost, współczynnik g szyby, współczynnik Uw, żaluzje, rolety, itd.
 • Symulacje środowiska wewnętrznego – PMV, PPD, itd.
 • Symulacje pracy systemów wewnętrznych budynku – ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja mechaniczna i również wentylacja naturalna
 • Mostki termiczne symulacje i obliczenia, również w środowisku 3D
 • Symulacje nasłonecznienia – Światło dzienne (Daylighting)

Projektowanie systemów wentylacji pożarowej i symulacje oddymiania CFD

Projektujemy nadciśnieniowe systemy wentylacji pożarowej oraz systemy oddymiania. Wykonujemy również symulacje CFD do systemów oddymiania dla garaży, klatki schodowych itd.

Systemy oddymiania:
 • Koncepcje systemów oddymiania
 • Obliczanie czasu ewakuacji
 • Projektowanie systemów oddymiania
 • Symulacje rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania się dymu w CFD (symulacje oddymiania)
Systemy nadciśnieniowe (systemy różnicowania ciśnienia) :
 • Koncepcje systemów różnicowania ciśnienia
 • Obliczanie wymaganej ilości powietrza dla systemów różnicowania
 • Projektowanie systemów różnicowania ciśnienia

Optymalizacja, doradztwo i weryfikacja projektów instalacji wentylacji mechanicznej, ogrzewania, chłodzenia oraz instalacji sanitarnych.

Nasze biuro świadczy usługi doradztwa technicznego. Weryfikujemy jakość projektów instalacji wentylacji mechanicznej, ogrzewania, chłodzenia oraz instalacji sanitarnych. Sprawdzamy poprawność rozwiązań projektowych, ich optymalizację oraz zgodność z przepisami i normami.

 • Sprawdzenie poprawności wybranego rozwiązania
 • Sprawdzenie obliczeń projektowych: zysków i strat ciepła, ilości powietrza, strat ciśnienia itp.
 • Analiza wszystkich zalet i wad danego systemu, z uwzględnieniem kosztów urządzeń, kosztów eksploatacji itp.
 • Analiza kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych
 • Optymalizacja zaprojektowanego systemu
 • Propozycje rozwiązań alternatywnych zgodnie z wcześniej przedstawioną analizą

Kompleksowa obsługa inwestycji

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego

Dokument który precyzyjnie określi Twoje wymagania i oczekiwania dla instalacji sanitarnych dla Inwestycji którą planujesz. Taki dokument określi i sprecyzuje wybrane rozwiązania instalacyjne, parametry i rodzaj zastosowanych urządzeń, jak również określi szacowane koszty prac.

Projektowanie

 • Projekty koncepcyjne

Koncepcja instalacji sanitarnych Twojej inwestycji zarówno w wersji opisowej jak i rysunkowej. Proponujemy wariantowe rozwiązania projektowe dla instalacji sanitarnych/HVAC wraz z oszacowaniem ich kosztów zakupowych oraz eksploatacyjnych, oraz wskazaniem ich wad i zalet. Dzięki czemu możemy wraz z Tobą dokonać wyboru najlepszego rozwiązania dla Ciebie i Twojego budynku. Finalnie wybrane rozwiązanie projektowe staje się projektem koncepcyjnym który otrzymujesz – w jego skład wchodzi opis, część rysunkowa oraz z analiza kosztów.

 • Projekty budowlane

Opracowanie niezbędne dla uzyskania pozwolenia na budowę dla Twojej Inwestycji. Opracowujemy projekt instalacji sanitarnych w zakresie niezbędnym dla uzyskania wszystkich zgód formalnych. Obsługujemy wszystkie formalności w zakresie instalacji sanitarnych zarówno po stronie urzędów jak i gestorów mediów które są potrzebne Inwestycji

 • Projekty przetargowe

Opracowanie konieczne do wyłonienia wykonawcy. Opracowujemy projekt instalacji sanitarnych/HVAC w zakresie potrzebnym do złożenia przez oferenta propozycji cenowej na wykonanie instalacji.

 • Projekty wykonawcze

Opracowanie konieczne do wykonania instalacji na budowie. Opracowujemy projekt instalacji sanitarnych/HVAC zawierający opis przyjętych rozwiązań, schematy, przekroje oraz rzuty instalacji. Wszystko co niezbędne dla montażu instalacji.

 • Projekty montażowe/projekty warsztatowe

Precyzyjne opracowanie rysunkowe obrazujące szczegółowo wszystkie elementy potrzebne dla montażu instalacji, oraz określające sposób montażu poszczególnych elementów. W szczególnie skomplikowanych instalacjach oraz rozwiązaniach projektowych wykonujemy takie szczegółowe opracowania.

Inwentaryzacje

Wykonujemy opracowanie obrazujące stan faktyczny istniejących instalacji sanitarnych w istniejących budynkach.. Opracowanie zawiera opis oraz zastosowanych rozwiązań oraz część rysunkową określającą rozmieszczenie, wielkość, typ urządzeń oraz wszystkich innych elementów instalacji.

Nadzór autorski i nadzór inwestorski


Jeśli potrafisz sobie to wyobrazić, możemy to zaprojektować. Powiedz nam więcej o swoim pomyśle.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI