Mostki termiczne - rolety okienne

Mostki termiczne - rolety okienne

Nasze biuro wykonuje szczegółowe obliczenia mostków termicznych. Tym razem mieliśmy okazję wykonać obliczenia dla mostków termicznych powstałych przez zastosowanie rolet podtynkowych w oknach na parterze w nowo projektowanym budynku wielorodzinnym we Wrocławiu.

W budynku będą zamontowane dwa rodzaje rolet o głębokości 165mm oraz 180mm. Każdą z rolet rozpatrywaliśmy w dwóch przypadkach: dla okna zamontowanego pod balkonem oraz zamontowanego w ścianie zewnętrznej bez otworów okiennych powyżej.

Poniżej przedstawiamy graficzne wyniki obliczeń z programu do obliczeń cieplnych: pierwszy rysunek to rozmieszczenie warstw, drugi to rozkład izoterm, trzeci to gęstość strumienia ciepła.

 

1. 1 Roleta (głębokość 180 mm) – rozmieszczenie warstw

 

1.2 Roleta (głębokość 180 mm) – rozkład izoterm

 

1.3 Roleta (głębokość 180 mm)  – gęstość strumienia ciepła

 

2.1 Roleta (głębokość 180 mm) z oknem balkonowym powyżej – rozmieszczenie warstw

 

2.2 Roleta (głębokość 180 mm) z oknem balkonowym powyżej – rozkład izoterm

 

2.3 Roleta (głębokość 180 mm) z z oknem balkonowym powyżej – gęstość strumienia ciepła