Obliczenia mostków cieplnych 3D - tym razem dla elewacji zewnętrznej budynku

Obliczenia mostków cieplnych 3D - tym razem dla elewacji zewnętrznej budynku

Wykonaliśmy kolejne obliczenia mostków cieplnych 3D dla elementów konstrukcyjnych zewnętrznej elewacji budynku. Szukaliśmy rozwiązania pozwalającego na minimalizację wpływu na przewodność cieplną przegrody przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Sprawdzaliśmy m.in. różne rozwiązania konstrukcyjne, grubości izolacji czy też…