Staliśmy się członkiem stowarzyszenia BIMKlaster

Staliśmy się członkiem stowarzyszenia BIMKlaster

Z przyjemnością chcielibyśmy powiadomić iż staliśmy się częścią BIMKlaster, stowarzyszenia które promuje i rozwija ideę BIM w Polsce.

BIMKlaster zrzesza proinnowacyjne i wysoko wyspecjalizowane mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, z całej Polski, działające w branży budowlanej i ICT a także instytucje publiczne ze środowiska biznesowego i naukowego.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową BIMKlaster:

www.bimklaster.org.pl