Symulacja komfortu termicznego i jakości powietrza - certyfikat DGNB dla budynku produkcyjno-magazynowego w Tczewie

Symulacja komfortu termicznego i jakości powietrza - certyfikat DGNB dla budynku produkcyjno-magazynowego w Tczewie

Zajmujemy się symulacjami i analizami energetycznymi wymaganymi do osiągnięcia certyfikatu DGNB. Chcieliśmy przedstawić nasz najnowszy projekt z tej dziedziny.

W ostatnim czasie opracowaliśmy symulację komfortu termicznego i jakości powietrza wewnętrznego niezbędną do osiągnięcia certyfikatu DGNB dla budynku produkcyjno-magazynowego w Tczewie. W tym celu stworzony został model budynku w programie symulacyjnym. Celem opracowania było udowodnienie spełnienia określonych wymagań tego systemu certyfikacji budynków.

W wybranych pomieszczeniach dla każdej godziny w roku obliczone zostały parametry:
• Temperatura operatywna
• Wilgotność powietrza,
• Asymetria temperatury promieniowania i temperatura podłogi
• Stężenie dwutlenku węgla (działanie systemu wentylacji)

Poniżej graficzne przedstawienie otrzymanych w toku symulacji danych:

Symulacje takie pozwalają lepiej zrozumieć działanie budynków i poznać co ma wpływ na parametry komfortu. Wykonane przez nas obliczenia potwierdziły iż sprawdzane przez nas pomieszczenia spełniają wymagania certyfikatu DGNB.